ЗАКЉУЧАК

З А К Љ У Ч А К о обустављању васпитно-образовног рада у просторијама основних и средњих школа у Републици Српској 1. Обуставља се васпитно-образовни рад (у даљем тексту: настава), све спортске и друге активности школске дјеце и омладине које се одвијају у школским објектима, ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења вируса корона (SARS-CoV-2) у периоду од 26. октобра до 1. новембра 2020. године. 2. Обуставља се организовање проширеног програма (продужени боравак и јутарње чување) у просторијама основних школа у периоду од 26. октобра до 1. новембра 2020. године. 3. Обавезују се све основне и средње школе у Републици Српској да организују наставу на даљину коришћењем средстава електронске комуникације. 4. Начин извођења наставе на даљину прописаће се посебном Инструкцијом коју доноси министар просвјете и културе. 5. За надзор над спровођењем овог закључка задужује се Министарство просвјете и културе и Републички педагошки завод. 6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и примјењује се до 1. новембра 2020. године.