Актуелности – психолог

Вршњачко насиље

Друштво у којем живимо има веома висок праг толераниције на насиље те су посљедице по младе који трпе насиље, младе који посматрају насиље (посматрају однос жртве и насилника) али и на оне који спроводе насиље над другима изузетно јаке и цјеложивотне. Постоје доминантно два главна облика насиља а то су физичко и вербално насиље. Под […]