Програм рада Савјета ученика

Програм рада Савјета ученика у школској 2020/2021. години

Основна школа „Јован Дучић“

Залужани

Бања Лука

П Р О Г Р А М

рада Савјета ученика у школској 2020/2021. години

ПРОГРАМ

рада Савјета ученика у школској 2020/2021. години

Садржај активности

Вријеме реализације Носиоци посла
– Конституисање Савјета,усвајање програма рада СУ

– Упознавање са Пословником о раду Савјета ученика

– Активности поводом Дјечије недјеље

– Припреме за Међународни дан менталног здравља

– Предлагање активности Савјета ученика

IX Чланови,

психолог

– Упознавање са Правилником о понашању и кућном реду школе

– Међународни дан менталног здравља (10.10.2018.)

– План извођења екскурзије и излета

– Секције и ученичке организације

X Чланови

психолог

– Свјетски дан дјетета, 20.11.2018.

– Календар такмичења 2018/2019.

XI Чланови

психолог

– Предлагање ученика за Светосавску награду

– Волонтирам јер желим да помогнем ,активности поводом обиљежавања свјетског дана волонтера, 5.12.

XII

Чланови

психолог

– Упознавање чланова Савјета ученика са постигнућима ученика на крју првог полугодишта I – II Чланови,

психолог

– Резултати са такмичења ученика

– Организација прославе Дана дјечијих постигнућа и Дана школе

– Предлагање ученика за ученика генерације

– Обиљежавање Међународног дана породице (15.5.)

IV – V – VI Чланови,

психолог

Програм рада Савјета ученика у школској 2019/2020. години

ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТА УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Садржај активности

Вријеме реализације Носиоци активности
 • Конституисање СУ, усвајање програма рада СУ
 • Упознавање са Пословником о раду Савјета ученика
 • Дјечија недјеља
 • Припреме за Међународни дан менталног здравља
 • Предлагање активности СУ

IX

Чланови СУ, психолог

 • Упознавање са Правилником о понашању и кућном реду школе
 • Међународни дан менталног здравља (10.10.2019.год.)
 • План извођења екскурзија и излета

X

Чланови СУ, психолог
 • Обиљежавање значајних датума (Свјетски дан дјетета, Дан жена, Свјетски дан борбе против АИДС-а, Свјетски дан здравља, Стоп насиљу над женама) путем Зидних новина, подјела летака, радионице

Током читаве године

Чланови СУ, психолог
 • Предлагање ученика за Светосавску награду

XII

 • Упознавање чланова СУ са постигнућима ученика на крају првог полугодишта
 • Активности поводом обиљежавања Међународног дана борбе против алкохолизма (1.4.)

I-II

Чланови СУ, психолог, актив наставника биологије

 • Резултати са такмичења ученика
 • Организација прославе Дана дјечијих постигнућа и Дана школе
 • Предлагање ученика за ученика генерације
 • Анализа реализације ГПР Савјета ученика и предлагање мјера за унапређење

IV – V – VI

Чланови СУ, психолог

 • Организација и учешће у хуманитарним акцијама на нивоу школе, локалне заједнице или државе
Током читаве године Чланови СУ, координатор
Садржај активности
Вријеме реализације
Носиоци посла
 • Конституисање Савјета, усвајање програма рада СУ
 • Упознавање са Правилником о раду Савјета ученика
 • Дјечија недјеља
 • Предлагање активности Савјета ученика

IX

Чланови, психолог, педагог
 • Упознавање са Правилником о понашању и кућном реду школе
 • Међународни дан менталног здравља (10.10.2016)
 • План извођења екскурзије и излета
 • Секције и ученичке организациј- е

X

Чланови, психолог

 • Свјетски дан дјетета, 20.11.2016.
 • Календар такмичења 2014/2015.
XI

Чланови, психолог, педагог

 • Предлагање ученика за Светосавску награду
 • Волонтирамо јер желимо да помогнемо, активности поводом обиљежавања свјетског дана волонтера, 5.12.
XII Чланови, психолог
 • Упознавање чланова Савјета ученика са постигнућима ученика на крају првог полугодишта
 • Активности поводом обиљежавања Међународног дана матерњег језика (21.2.)
I – II Чланови, психолог, актив наставника српског језика
 • Резултати са такмичења ученика
 • Организација прославе Дана дјечијих постигнућа и Дана школе
 • Приједлог ученика за ученика генерације
 • Обиљежавање Међународног дана писања писма (11.5.)
IV – V – VI Чланови, психолог