Историјат

Рад основне школе на подручју Залужана почео је педесетих година прошлог вијека, прво као четвороразредна, па шесторазредна, затим осморазредна и на крају деветоразредна школа.

Први ученици наставу су похађали у задружном дому и једној приватној кући (Маџарићева кућа), а изградњом школског објекта у селу Куљани 1957. године, настава се почела реализовати у намјенском објекту.

У исто вријеме изграђена је иста школска зграда у Пријечанима, те је настала диоба ученика.

Школске 1963/1964. године у школи је било 257 ученика од првог до осмог разреда, да би 1968-1969. школу похађало 389 ученика.

Октобарски земљотрес, 1969. године знатно је оштетио школски објекат, тако да се настава у њему није могла одвијати све до 28. јануара 1970. године. У том периоду настава је извођена у седам жељезничких вагона, који су постављени у Залужанима за ту намјену. Настава у вагонима трајала је све до изградње садашње школе, која је почела са радом 6. септембра 1971. године.

У новој школској згради, те школске године, било је 485 ученика. Школска зграда је тада имала 8 учионица, зборницу, кабинет за физику и хемију, школску радионицу, салу за домаћинство, просторе за управитеља и секретара, а у саставу школе изграђена је и фискултурна сала.

У свом саставу школа је тада имала још два подручна одјељења, у Куљанима са 82 ученика и у Барловцима са 53 ученика. Број ученика растао је из године у годину, да би школске 1979/1980. износио 941.

Новоизграђена школа у Залужанима носила је име „Руди Чајавец“, све до 26. фебруара 1993. године, када је Одлуком Скупштине општине Бања Лука ова школа добила ново име, „Јован Дучић“, по великану српског пјесништва.

Од школске 2010/2011. године настава за ученике Куљана и Барловаца (320 ученика) изводи се у деветоразредном Подручном одјељењу Куљани у новој школској згради коју је Влада РС Одлуком број 04/1-012-1295/08 од 8. маја 2008. године дала на кориштење Основној школи „Јован Дучић“ Залужани.

У питању је тзв. „црвена зграда“ која је била саставни дио касарне Залужани. Тада су са радом престала петоразредна подручна одјељења у Куљанима и Барловцима. Наставу у новој школи почело је да похађа је и шест одјељења из Централне школе у Залужанима, те се на тај начин растеретила Централна школа и створени су бољи услови за рад.

Биле су потребне године континуираног рада и улагања да се нови објекат прилагоди потребама ученика, јер његова првобитна намјена није била да буде школски објекат, поготово не школски објекат основне школе.

У школској 2014/2015. години  уписано је 127 првачића, распоређених у 5 одјељења, од тога је једно цијело одјељење уписано у ПО Пријечани. Од те школске године у ПО Пријечани више није било комбинованих одјељења.

Исте школске године, ЈУ ОШ „Јован Дучић“ Залужани први пут је добила сагласност Министарства просвјете и културе за организовање продуженог боравка и то једно одјељење у ЦШ Залужани и једно у ПО Куљани. Продужени боравак је почео са радом у октобру 2014. године, јер је школа примила сагласност Министарства просвјете и културе РС 30.09.2014. године. Школа сада има пет група продуженог боравка, по двије групе у Централној шшколи и ПО Куљани и једну групу у ПО Пријечани. У продуженом боравку запослено је седам водитеља са пуном нормом и један са 50% норме, као и двије  хигијеничарке од којих једна ради са 100%, а друга са 50% норме.

На почетку сваке школске године планирају се различите активности чија је динамика активности и чији су носиоци активности одређени Калндаром за ту школску годину. Календар је истакнут у зборницама школских објеката, какоо би носиоци активности могли да их благовремено организују и спроведу.

Неке од активности које школа организује сваке школске године су следеће:

  • Свечани пријем првака, одржава се у крајем августа, пред почетка школске године, а носиоци активности су наставници и ученици другог разреда, као и мали хор. Организују се приредбе у сва три школска објекта.
  • Обиљежавање Недјеље дјетета организују наставници и ученици четвртог разреда.
  • Сајам књига у Бањој Луци посјећује библиотекар са ученицима у септембру.
  • Сваке године се обиљежава школска слава Свети Сава, а у томе учествују сви запослени радници и ученици школе, руководиоци секција, хора и оркестра.
  • Поетско вече посвећено животу и дјелу Јована Дучића одржава се у фебруару, а наставници и ученици предметне наставе сваке године припеме програм који се изводи за наставнике и госте.
  • Посјета Народној и универзитетској библиотеци се организује у марту, а посјећују је библиотекар и ученици.
  • Еко-недељу обиљежавају наставници и ученици трећих разреда.
  • За Дан дјечијих постигнућа организује се приредба и свечана додјела похвала ученицима са истакнутим резултатима у тој школској години.
  • Ученци деветих разреда посјећују средње школе, сајам занимања, а од прошле школске године и установе и предузећа у локалној заједници, све у циљу лакшег одабира будућег занимања.
  • Школа организује дружење првачића са будућим првачићима, а поред наставника и ученика првог разреда, учествују и сви водитељи продуженог боравка.

Ученици наше школе учествују на различитим такмичењима, изложбама, смотрама, уличним тркама и конкурсима у току цијеле године.

Такође, организују се посјете Градском позоришту „Јазавац“, Дјечијем позоришту РС, Народном позоришту и Мултиплексу Палас.

За Еко-дан запослени, ученици, чланови секција, оркестра и хора уређују школско двориште и околину школе.

У мају сваке школске године излази нови број часописа „Дучићевци“ у коме су приказане све значајне активности из текуће школске године.

ЈУ ОШ „Јован Дучић“ Залужани у школској 2019/2020. години похађа 1043 ученика распоређених у 48 одјељења. Школа има 104 радника, заједно са радницама које су на породиљском одсуству.

Сваке године у току наставе запошљавамо и водитеље продуженог боравка и хигијеничарке и сервирке хране које раде у продуженом боравку, а њихов број зависи од сагласности Министарства просвјете и културе Републике Српске. У разредној настави ради 28 радника, а у предметној 40, од којих 4 код нас допуњују норму.

Настава је организована у три смјене, и то прва смјена од 7:30 до 12:25 часова, друга смјена од 13:30 до 18:35 и двије међусмјене организоване за ученике првог разреда, које се одвијају од 8 до 11 часова и од 12 до 15 часова.

Друго полугодиште школске 2019-2020. године завршило је 1037 ученика распоређених у 48 одјељења, 29 одјељења разредне наставе и 19 одјељења предметне наставе.

У централној школи наставу је похађало 10 одјељења разредне наставе и 9 одјељења предметне наставе. У ПО у Куљанима 14 одјељења разредне наставе и 10 одјељења предметне наставе а у ПО у Пријечанима 5 одјељења разредне наставе.