Школски одбор

Име и презиме Члан
Силвана Мирнић из реда запослених
Бранкица Петрушић из реда запослених
Винка Вученовић у име оснивача
Драгана Савић Барош у име оснивача
Весна Максимовић из реда родитеља
Ивана Миловић Јововић из реда родитеља