Школски одбор

                                                                     ШКОЛСКИ  ОДБОР

Редни  број

Име и презиме

Звање

Именован у име

 

Предсједник ШО/Потпредсједник/Члан

1.

Весна Поповић

проф.разредне наставе

запослених

 

предсједник

2.

Јелена Тубић

проф.разредне наставе

запослених

 

потпредсједник

 

3.

Винка Вученовић

дипл.економиста

оснивача

 

члан

4.

Николина Митрић

дипл.економиста

оснивача

 

члан

5.

Мирјана Крчмар

дипл.педагог

локалне заједнице

 

члан

6.

Стојанка Добријевић Дакић

наставник српског језика

родитеља

 

члан

7.

Ивана Миловић Јововић

инг.организације

родитеља

 

члан