Школски одбор

Име и презиме Члан
Силвана Мирнић Из реда запослених
Бранкица Петрушић Из реда запослених
Винка Вученовић У име оснивача
Драгана Савић Барош У име оснивача
Весна Максимовић Из реда родитеља
Ивана Миловић Јововић Из реда родитеља
Данијела Стевић У име локалне заједнице