Новости

Свјетски дан борбе против ХИВ- a

Поводом  Свјетског  дана  борбе  против  ХИВ-а, 1. децембра проф. Александра  Роквић и  ученици  еколошке  секције  одржали  су  презентацију  на  ову  тему.

Презентација  је  одржана  у  ПО Куљани.