Новости

Распоред смјена и звоњења

 

ТРАЈАЊЕ ЧАСА 20 МИНУТА

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА

  ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Час Почетак наставе Група   Час Почетак наставе Група
1. 7,30 – 7,50 I   1. 13,30 – 13,50 I
2. 7,55 – 8,15 I   2. 13,55 – 14,15 I
3. 8,20 – 8,40 I   3. 14,20 – 14,40 I
4. 8,45– 9,05 I   4. 14,45 – 15,05 I
5. 9,10 – 9,30 I   5. 15,10 – 15,30 I
6. 9,35 – 9,55 секције   6. 15,35 – 15,55 I
             

Дезинфекција простора

35 минута

 

Дезинфекција простора

35 минута

 

Час Почетак наставе Група   Час Почетак наставе Група
1. 10,30 – 10,50 II   1. 16,30 – 16,50 II
2. 10,55 – 11,15 II   2. 16,55 – 17,15 II
3. 11,20 – 11,40 II   3. 17,20 – 17,40 II
4. 11,45 – 12,05 II   4. 17,45 – 18,05 II
5. 12,10 – 12,30 II   5. 18,10 – 18,30 II
6. 12,35 – 12,55 секције   6. 18,35 – 18,55 II
             

Дезинфекција простора

35 минута

 

Дезинфекција простора

35 минута

 

Настава у првој смјени + дезинфекција завршава се у 13,30 часова    
Трајања наставе 120 минута + 20 минута одмора. Укупно 2 h и 20′ + секција.   Трајања наставе 145 минута + 25 минута одмора. Укупно 2 h и 50′ + секција

 


Први разреди Залужани:

1-1 (1. група од 9,00 – 10,30), дезинфекција 35 минута (2. група од 11,05–12,35);

1-2 (1. група од 13,10 – 14,40), дезинфекција 35 минута (2. група од 15,15 – 16,45).

 


Први разред Куљани:

1-а (1. група од 9,00 – 10,30), дезинфекција 35 минута (2. група од 11,05 – 12,35);

1-б (1. група од 9,00 – 10,30), дезинфекција 35 минута (2. група од 11,05 – 12,35).

Групе се седмично ротирају унутар одјељења.


 ПО Пријечани

 

2. РАЗРЕД

  4. И  5. РАЗРЕД
Час Почетак наставе Група   Час Почетак наставе Група
1. 7,30 – 8,00 I   1. 12,40 – 13,00 I
2. 8,05 – 8,35 I   2. 13,05 – 13,25 I
3. 8,40 – 9,10 I   3. 13,30 – 13,50 I
4. 9,15– 9,45 I   4. 13,55 – 14,15 I
5. 9,50 – 10,20 секције   5. 14,20 – 14,40 I
             
       

Дезинфекција простора

35 минута 

 

3. РАЗРЕД

         
Час Почетак наставе Група   Час  Почетак наставе   Група
1. 7,30 – 7,50 I   1.  15,15 – 15,35   II
2. 7,55 – 8,15 I   2.  15,40 – 16,00   II
3. 8,20 – 8,40 I   3.  16,05 – 16,25   II
4. 8,45– 9,05 I   4.  16,30 – 16,50   II
5. 9,10 – 9,30 I   5.  16,55 – 17,15   II

Дезинфекција простора

35 минута

       

 

             
Час Почетак наставе Група        
1. 10,05 – 10,25 II        
2. 10,30 – 10,50 II        
3. 10,55 – 11,15 II        
4. 11,20 – 11,40 II        
5. 11,45 – 12,05 II        
             

Дезинфекција простора

35 минута

       

 


1. разред почиње са наставом у 10,55 која траје до 12,25   (1. група).

Друга група почиње са радом у 13,00 а завршава у 14,30 часова.