Новости

Програм рада Савјета ученика у школској 2020/2021. години

Основна школа „Јован Дучић“

Залужани

Бања Лука

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М

рада Савјета ученика у школској 2020/2021. години

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 ПРОГРАМ

                                                       рада Савјета ученика у школској 2020/2021. години

Садржај активности

Вријеме  реализације

Носиоци посла

–         Конституисање Савјета,усвајање програма рада СУ

–         Упознавање са Пословником о раду Савјета ученика

–         Активности поводом Дјечије недјеље

–         Припреме за Међународни дан менталног здравља

–         Предлагање активности Савјета ученика

 

 

 

IX

 

 

Чланови,

психолог

     – Упознавање са Правилником о     понашању и кућном  реду школе

–         Међународни дан менталног здравља (10.10.2018.)

–         План извођења екскурзије и излета

–         Секције и ученичке организације

 

 

 

X

 

 

 

 

Чланови

психолог

–         Свјетски дан дјетета, 20.11.2018.

–         Календар такмичења 2018/2019.

 

XI

Чланови

психолог

–         Предлагање ученика за Светосавску награду

–         Волонтирам јер желим да помогнем ,активности поводом обиљежавања свјетског дана волонтера, 5.12.

 

 

 

XII

 

Чланови

психолог

–         Упознавање чланова Савјета ученика са постигнућима ученика на крју првог полугодишта

 

 

           I – II

 

Чланови,

психолог

 

–         Резултати са такмичења ученика

–         Организација прославе Дана дјечијих постигнућа и Дана школе

–         Предлагање ученика за ученика генерације

–         Обиљежавање Међународног дана породице (15.5.)

 

 

 

       IV – V – VI

 

 

 

Чланови,

 психолог