Програм рада

 

Основна школа „Јован Дучић“

Залужани

Бања Лука

 

 

 

П Р О Г Р А М

рада Савјета ученика у школској 2020/2021. години

 

                                              

Садржај активности

Вријеме  реализације

Носиоци посла

–         Конституисање Савјета,усвајање програма рада СУ

–         Упознавање са Пословником о раду Савјета ученика

–         Активности поводом Дјечије недјеље

–         Припреме за Међународни дан менталног здравља

–         Предлагање активности Савјета ученика

 

 

 

           IX

 

 

Чланови,

психолог

     – Упознавање са Правилником о     понашању и кућном  реду школе

–         Међународни дан менталног здравља (10.10.2018.)

–         План извођења екскурзије и излета

–         Секције и ученичке организације

 

 

 

            X

 

 

 

 

Чланови

психолог

–         Свјетски дан дјетета, 20.11.2018.

–         Календар такмичења 2018/2019.

 

           XI

Чланови

психолог

–         Предлагање ученика за Светосавску награду

–         Волонтирам јер желим да помогнем ,активности поводом обиљежавања свјетског дана волонтера, 5.12.

 

 

 

           XII

 

Чланови

психолог

–         Упознавање чланова Савјета ученика са постигнућима ученика на крју првог полугодишта

 

 

          I – II

 

Чланови,

психолог

 

–         Резултати са такмичења ученика

–         Организација прославе Дана дјечијих постигнућа и Дана школе

–         Предлагање ученика за ученика генерације

–         Обиљежавање Међународног дана породице (15.5.)

 

 

 

       IV – V – VI

 

 

 

Чланови,

 психолог

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТА УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Садржај активности

Вријеме реализације

Носиоци активности

 • Конституисање СУ, усвајање програма рада СУ
 • Упознавање са Пословником о раду Савјета ученика
 • Дјечија недјеља
 • Припреме за Међународни дан менталног здравља
 • Предлагање активности СУ

 

IX

 Чланови СУ, психолог

 • Упознавање са Правилником о понашању и кућном реду школе
 • Међународни дан менталног здравља (10.10.2019.год.)
 • План извођења екскурзија и излета

X

Чланови СУ, психолог

 • Обиљежавање значајних датума (Свјетски дан дјетета, Дан жена, Свјетски дан борбе против АИДС-а, Свјетски дан здравља, Стоп насиљу над женама) путем Зидних новина, подјела летака, радионице

Током читаве године

Чланови СУ, психолог

 • Предлагање ученика за Светосавску награду

 XII

 

 • Упознавање чланова СУ са постигнућима ученика на крају првог полугодишта
 • Активности поводом обиљежавања Међународног дана борбе против алкохолизма (1.4.)

I-II

Чланови СУ, психолог, актив наставника биологије

 • Резултати са такмичења ученика
 • Организација прославе Дана дјечијих постигнућа и Дана школе
 • Предлагање ученика за ученика генерације
 • Анализа реализације ГПР Савјета ученика и предлагање мјера за унапређење

IV – V – VI

Чланови СУ, психолог

 • Организација и учешће у хуманитарним акцијама на нивоу школе, локалне заједнице или државе

Током читаве године

Чланови СУ, координатор

 

Садржај активности

Вријеме реализације

Носиоци посла

 • Конституисање Савјета, усвајање програма рада СУ
 • Упознавање са Правилником о раду Савјета ученика
 • Дјечија недјеља
 • Предлагање активности Савјета ученика

IX

Чланови, психолог, педагог
 • Упознавање са Правилником о понашању и кућном реду школе
 • Међународни дан менталног здравља (10.10.2016)
 • План извођења екскурзије и излета
 • Секције и ученичке организациј- е

 X

Чланови, психолог

 • Свјетски дан дјетета, 20.11.2016.
 • Календар такмичења 2014/2015.

 

XI

Чланови, психолог, педагог

 • Предлагање ученика за Светосавску награду
 • Волонтирамо јер желимо да помогнемо, активности поводом обиљежавања свјетског дана волонтера, 5.12.

 

XII

Чланови, психолог
 • Упознавање чланова Савјета ученика са постигнућима ученика на крају првог полугодишта
 • Активности поводом обиљежавања Међународног дана матерњег језика (21.2.)

 

I – II

Чланови, психолог, актив наставника српског језика

 • Резултати са такмичења ученика
 • Организација прославе Дана дјечијих постигнућа и Дана школе
 • Приједлог ученика за ученика генерације
 • Обиљежавање Међународног дана писања писма (11.5.)

IV – V – VI

Чланови, психолог