Новости

Позив за пријаву кандидата за ученика генерације – школска 2023/24

   

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА“ЈОВАН ДУЧИЋ“, ЗАЛУЖАНИ

Ненада Костића 7, Залужани – Бања Лука, Телефон/факс 051 389-382,е-mail, os026@skolers.org

ЈИБ:4400912540009, Организациони код: 0814026


Датум: 19. април 2024. година

Предмет: Позив за пријаву кандидата за ученика генерације – школска 2023/2024;

За ученика генерације у основној школи бира се један ученик деветог разреда школе који је од другог до деветог разреда у својој генерацији имао општи успјех одличан на крају школске године, примјерно владање током цјелокупног основног васпитања и образовања, те остварена постигнућа у ваннаставним и/или ваншколским активностима.

У поступку избора ученика генерације у школи бодује се:

  • општи успјех ученика током основног васпитања и образовања;
  • резултати на такмичењима из наставних предмета прописаних наставним планом и програмом;
  • резултати на такмичењима у ваннаставним активностима;
  • резултати на такмичењима у ваншколским активностима;
  • руковођење одјељењском заједницом;
  • руковођење савјетом ученика;
  • гласови наставничког вијећа.

Комисији је потребно доставити следећу документацију: ђачка књижица, свједочанства о завршеним разредима, сертификати, увјерења, потврде, признања и друга документа којима се доказује постигнути успјех и постигнућа, а која је издао надлежни орган, привредно друштво, установа или организација, у писаном облику, и која је овјерило и потписало овлаштено лице.

Потребну документацију у оригиналу или овјереној копији потребно је доставити одјељењским старјешинама до сриједе 15. маја 2024. године који исту требају предати Комисији.

Непотпуну и неблаговремено достављену документацију Комисија неће узимати у разматрање.

Рок за проглашење ученика генерације / најбољег ученика је седам дана од дана завршетка наставе за ученике завршног разреда.

Комисија за спровођење поступка за избор ученика генерације

                                                                                                         Директор школе

мр Ранкица Пушић