Новости

Посјета предузећу

Дана  20. и  22. 5. 2019. године ученици  деветих  разреда  су  заједно  са  директорицом  школе, одјељењским  старјешинама, те  стручном  службом  школе  посјетили  предузеће,,Exclusive  Lingerie“ у  БЛ.

Циљ  посјете  је  упознавање  ученика  завршних  одјељења  са  начином  рада  предузећа  као  и  стручним  занимањима  која  постоје  у  истим,а  све  у  сврху  промоције  дефицитарних  занимања, те  усмјераваља  образовања  према  потребама  тржишта  рада.