Новости

ПЛАН УПИСА УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ

ПЛАН УПИСА ДЈЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД

за школску 2024/2025. годину

Поштовани poдитeљи/старатељи,

према Закону о основном васпитању и образовању, упис дјеце у први разред обавља се у априлу и мају текуће године. Уписом у први разред дијете стиче својство ученика. Родитељи су дужни да у прописаном року упишу дијете у школу, брину се да редовно похађа наставу и обавља друге школске обавезе.

У први разред основне школе уписују се дјеца која закључно са 31. августом 2024. године навршавају шест година.

На захтјев родитеља, у први разред могу бити уписана и дјеца  која  до  краја  текуће  године (2024.) навршавају шест година, уколико комисија за упис дјеце у први разред процијени да је дијете спремно за полазак у школу.

У изузетним случајевима, у први разред се могу  уписати  дјеца млађа од шест година  или се може одгодити упис за једну школску годину, уколико комисија за упис дјеце у први разред процијени да је то у најбољем интересу дјетета.

У први разред уписује се и дијете старије од шест година које због болести или других разлога није било уписано у школу.

Комисију за упис дјеце у први разред именовао је директор школе у следећем саставу:
1. Весна Гојковић, дипл. педагог,
2. Валентина Ћук, дипл. психолог и
3. Јелена С. Драгосављевић, проф. разредне наставе.

 

Пријава дјеце за упис у први разред школске 2024/2025. годинe проводиће се електронским путем помоћу јавног портала https://eupis.skolers.org  у периоду од 1. 2. 2024. до 31. 3. 2024. године или личним доласком родитеља у школу. После назначеног периода пријава дјеце ће бити могућа само личним доласком у школу.

Након завршеног процеса пријаве дјеце школа ће током априла и маја 2024. године креирати распоред тестирања те информисати родитеље о терминима тестирања (путем електронске поште, уколико су родитељи приликом евиденције навели своју мејл адресу или телефонским путем).
Уколико родитељ који је своје дијете пријавио за упис у школу путем апликације еУписа или личним доласком у школу није дао САГЛАСНОСТ за преузимање дигиталног сета података о дјетету дужан је приликом тестирања дјетета доставити: Извод из матичне књиге рођених и Увјерење о пребивалишту дјетета.

Уколико је родитељ дао САГЛАСНОСТ за наведено није у обавези да доноси штампани Извод из матичне књиге рођених и Увјерење о пребивалишту дјетета.

Љекарско увјерење издато од надлежне здравствене установе којим се процјењује здравствена способност дјетета за полазак у школу са назначеним статусом вакцинисаности дјетета и потврду/увјерење о обављеном стоматолошком прегледу зуба достављају сви родитељи.
Уколико је дијете похађало предшколску установу, на тестирање је потребно донијети Кљигу за праћење развоја и учења дјетета.

 

Све јавне школе имају уписно подручје које утврђује министар, на приједлог јединице локалне самоуправе. Јавне школе дужне су да приликом уписа ученика поштују уписна подручја. Уписно подручје основне школе за дјецу са сметњама у развоју је подручје Републике.

Уписно подручје за ЈУ ОШ „Јован Дучић“ Залужани односи се на следеће улице:
ЦШ Залужани: Залужани, Пријечани и Вујиновићи у којима су улице: Пут Српских бранилаца-до моста у Дервишима; Благоја Паровића, Ненада Костића, Јована Бијелића-до броја 180, комплетна Грмечка, Подгоричка, Приштинска, Прва Куљанска непарни бројеви до броја 63, а парни до броја 44, Друга Куљанска до броја 58 (уз пругу).

 

ПО Куљани: подручје мјесних заједница Куљани и Барловци у којима су улице: I Куљанска улица (непарни бројеви до броја 65, парни до броја 46), II Куљанска од броја 60, III Куљанска улица, IV Куљанска улица, V Куљанска улица, VI Куљанска улица, VII Куљанска улица, VIII Куљанска улица, IX Куљанска улица, X Куљанска улица, XI Куљанска улица, XII Куљанска улица, XIII Куљанска улица, XIV Куљанска улица, XV Куљанска улица, XVI Куљанска улиц, XVII Куљанска улица, XVIII Куљанска улица, XIX Куљанска улица, XX Куљанска улица, XXI Куљанска улица, XXII Куљанска улица (десна страна), Барловци.
ПО Пријечани: насеље Пријечани од табле Пријечани код Трнског моста до Траписта- аут6обуска станица „Здрава вода“. У Пријечанима су обухваћене улице: Хиландарска, Данила Бате Стојковића, Лазе Костића, Кнеза Михаила Обреновића, Приточка, Мирослава Антића, Ђакона Авакума, Богојављенска, Брусина, Лазе Лазаревића, 9. јануара, Кестенова, Зелена долина, Унска, Новоградска, Родољуба Чолаковића, Радничка, Гогољева, Пушкинова, Љутице Богдана, Руска, Душка Радовића, Олге Спиридоновић, Филипа Вишњића, Драгачевска, Византијска, Јурија Гагарина, Петра Краља, Зорана Радмиловића, Плетикосе, Михајла Обреновића, Војислава Илића и Јована С. Поповића.

Уколико poдитeљи/старатељи желе да дијете упишу у нашу школу а не припадају нашој школи по уписном подручју (пребивалиште немају у претходно наведеним улицама), потребно је да се обрате захтјевом надлежној служби јединице локалне самоуправе. Од стране наведене ће им бити достављена Сагласност о промјени уписног подручја коју је такође потребно донијети у школу приликом тестирања дјетета.

Министарство просвјете и културе РС ћe за школску 2024/2025. годину обезбједити бесплатне уџбенике свим ученицима првих разреда.

 

За све додатне информације можете се обратити:

 

Стручна служба школе