Огледни час

Огледни  час  у  ПО  у  Куљанима  11. априла  2019.  године  одржала  је  проф.разредне  наставе  Свјетлана  Милаковић.

Час  је  одржан  на  општинском  нивоу.Професорица  Свјетлана  Милаковић  је добила  заслужене  похвале.