Новости

Огледни час из биологије

Огледни час  из  биологије  на  тему,, Срце-болести  и  прва  помоћ“  одржао  је  професор  биологије  Славен  Филиповић, 28. фебруара  2019. године.

Часу  су  присуствовали  директорица  школе  Ранкица  Пушић, педагог, Актив  наставника  биологије, представници  Црвеног  крста  Котор  Варош, те  неколико  наставника  наше  школе.