Новости

Обука за употребу „Оffice 365“ алата и сервиса

Обука  за  употребу  „Office  365“  алата  и  сервиса  у  наставном  процесу-ЗА  УЧЕНИКЕ

Поред  обука  за  наставно  и  ваннаставно  особље  школе,у  петак  13.11.2020.године,у  термину  од  13  до  14:30  часова  биће  одржана  обука  за  употребу  „Office  365“ алата  и  сервиса  у  наставном  процесу –ЗА  УЧЕНИКЕ.

За  приступ  обуци  ученицима  можете  прослиједити  сљедећи  линк:

https://ucenik.skolers.org/  гдје  се  налазе  све  детаљне  информације.