Обавјештење

Обавјештавају  се  родитељи  чија  ће  дјеца  у септембру  кренути  у  први  разред  да  стоматолошки  преглед  зуба  могу  обавити  16.03. 2018.  године  у  амбуланти  ОШ „Борисав  Станковић“.
Налаз  о  обављеном  прегледу  доставља  се  приликом  уписа  дјетета  у  школу  заједно  са  налазом  љекарског  прегледа.