Новости

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРИЈАВИ ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРИЈАВИ ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025.ГОДИНУ

Пријава дјеце од стране родитеља за упис у први разред за школску 2024/2025.годину ће се реализовати електронским путем помоћу путем јавног портала https://eupis.skolers.org  у периоду од 1.2. до 31.3.2024.године или личним доласком родитеља у школу.

Након завршеног процеса пријаве дјеце школа ће током априла и маја 2024.године креирати распоред тестирања те информисати родитеље о терминима тестирања.

На основу Закона о основном васпитању и образовању у први разред уписују се дјеца која закључно са 31.августом текуће године навршавају шест година.

На захтјев родитеља, у први разред могу бити уписана и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година, уколико комисија за упис дјеце у први разред процијени да је дијете спремно за школу.

У први разред се могу уписати и дјеца млађа од шест година или се може одгодити упис, уколико комисија за упис дјеце у први разред процијени да је то у најбољем интересу дјетета.

За све додатне информације стојимо вам на располагању.

Стручна служба школе