Новости

Наставно особље


Разредна настава


1. Љиљана Шкељић, професор разредне наставе
3. Ведрана Шуша, професор разредне наставе
4. Дијана Томић- Сенка Мотичић ( замјена) , професор разредне наставе
5. Мирјана Балта, професор разредне наставе
6. Биљана Мрђа, професор разредне наставе
7. Нада Милојевић, професор разредне наставе
8. Свјетлана Милаковић, професор разредне наставе
9. Јелена Тубић, професор разредне наставе
10. Весна Поповић, професор разредне наставе
11. Сузана Бајичић, професор разредне наставе
12. Радмила Тодић, професор разредне наставе
13. Тања Просан, професор разредне наставе
14. Снежана Остојић, професор разредне наставе
15. Биљана Јапунџа, професор разредне наставе
16. Гордана Вуковић, професор разредне наставе
17. Драгана Бундало, професор разредне наставе
18. Мирјана Корасић, професор разредне наставе
19. Миланка Пеулић, наставник разредне наставе
20. Добрила Везмар, наставник разредне наставе
21. Слађана Марић, професор разредне наставе
22. Бранкица Петрушић, професор разредне наставе
23. Млађенка Берак, професор разредне наставе
24. Јелена С. Драгосављевић, професор разредне наставе
25. Силвана Мирнић, професор разредне наставе
26. Мирјана Миљковић, професор разредне наставе
27. Валентина  Станковић- Јовица Томић ( замјена) професор разредне наставе
28. Тања Давидовић, професор разредне наставе
29. Драгана Савић Барош, професор разредне наставе

 


Предметна настава


1. Јасминка Гајић, професор српског језика
2. Зорка  Радак, наставник српског језика
3. Дубравка Радованчевић, професор српског језика
4. Душица Рољић, професор српског језика
5. Јелена Васић, професор српског језика
6. Даниел Ружичић, јереј
7. Мирољуб Станковић, вјероучитељ
8. Раде Карановић, вјероучитељ
9. Даниела Ловрић, наставник енглеског језика
10. Сандра Прица, професор енглеског језика
11. Елвира Шкиљо, професор енглеског језика
12. Свјетлана Кречар, професор енглеског језика
13. Фра Томислав Светиновиц, дипломирани теолог
14. Жељка Штефанац,  професор њемачког језика
15. Ивона   Бијелић, професор  њемачког  језика
16. Вера Катић, наставник ликовне културе
17. Ален Вилендециц, професор ликовне културе
18. Радојица Сладоје, професор музичке културе
19. Кристина Ћетојевић, музичар општег смјера
20. Оливера Антонић, наставник историје и географије
21. Јелена Шукало, наставник историје и географије
22. Јован  Радукић, професор  географије
23. Маја Звиздало, професор географије
24. Тања Томић – професор социологије и филозофије
25. Смиљана Ескић, професор физике
26. Татјана Новаковић, професор физике
27. Госпава Драгољић, професор математике
28. Маја Студен- Милица Пиљевић ( замјена), професор математике
29. Ранка Благојевић,  професор математике
30. Вера Булајић, професор математике
31. Александра Јовичић, професор биологије
32. Славен Филиповић, професор биологије
33. Александра Којадиновић -Стана Ћирић (замјена), професор хемије
34. Тања Родић, професор хемије
35. Рада Радошевић, наставник техничког образовања
36. Милош Икић, наставник техничког образовања и информатике
37. Душко  Лолић, професор информатике
38. Марко Крејић, професор физичког васпитања
39. Александар Каурин, професор физичког васпитања