Наши првачићи

Фотографије наших првачића и њихових учитеља.

Учитељица Љиља Шкељић I-1

Учитељица Силвана Мирнић I-2

Учитељица Ведрана Шуша I-а

Учитељица Дијана Гашић I-б

Учитељица Свјетлана Милаковић I-п