Новости

Координатор „Читалића“ у посјети нашој школи

У  оквиру  Пројекта „Читалићи“ 18. марта 2019. године  нашу  школу  посјетила  је  Силва  Добраш, просвјетни  савјетник  за  српски  језик  и  књижевност.

Одржан  је  састанак  на  којем  се  размотрило  урађено  до  сада,као  и  планови  за  наредни  период.