Новости

Предавање за ученике IX разреда од стране Црвеног Крста

Дана  15. 11. 2019. године  одржано  је  предавање  од  стране  Црвеног  Крста  ученицима  деветих  разреда.

Циљеви  Пројекта,,Црвени  Крст-свуда  за  свакога“су  настојања  да  се  конкретним  обукама  и  предавањима  из  области  рада  Црвеног  Крста(пружање  прве  помоћи, реалистички  приказ  и  глума  повреда, припрема  за  дјеловање  у  несрећама, репродуктивно  здравље  и  промоција  хуманих  вриједности  и  дјечијих  права) прошири  знање  ученика  у  овом  узрасту. Реализација  пројекта  ће  се  спроводити  кроз  обуке, предавања, радионице  и  практичан  рад  у  групама и  то са  сљедећим  садржајем: пружање  прве  помоћи, дјеловање  у  несрећама, репродуктивно здравље.