Новости

Ученици IX разреда у Народном музеју РС

Дана  26. 11. 2019. године ученици  IX  разреда  су  заједно  са  Јеленом  Шукало,

наставницом  историје  посјетили  Народни  музеј  РС.