Дани отворених врата

У нашој школи Дани отворених врата биће организиовани за мјесец  децембар од 23.12. до 26.12. 2019. године

Отворена врата представљају школски термин који означава вријеме које наставници и учитељи посвећују родитељима ученика ради успјешне сарадње и праћења ученика.

Свe одјељењске старјешине наше школе имају одређен термин у недјељи који представља резервисано вријеме наставника за родитеље ученика (Информације за родитеље). Поред њих ове термине имају и предметни наставници, једном у мјесец дана, по унапред договореном распореду. Одјељењски старјешина ће о мјесечним терминима обавјештавати ученике и њихове родитеље.

Отворена врата су веома корисна и омогућавају  родитељима да имају бољи увид у рад и напредовање свог дјетета. Родитељи од предметног наставника једино могу да добију тачне информације и да разговарају о потешкоћама са којима се дјеца сусрећу у усвајању градива неког предмета, или да се посавјетују како да дјеци помогну да боље напредују. На овај начин ученицима се помаже да што лакше и боље усвајају знање и васпитање. Заједничком сарадњом родитеља и наставника постижу се најбољи резултати у развоју личности сваког ученика, а сваки се проблем лако ријеши ако се родитељи и наставници заједничким радом ангажују.

У нашој школи Дани отворених врата биће организиовани за мјесец  децембар од 23.12. до 26.12. 2019. године

 

Ред.

Број

Име и презиме

Датум и вријеме

ЦШ или ПО

1.

Сања Давидовић,

проф.српског језика и књижевности

24.12.2019

17,00:17,45

ЦШ Залужани

2.

Зора Рада,

наставник српског језика и књижевности

23.12.2019.

18,30- 19,15

ЦШ Залужани

25.12.2019.

15,00 -15,45

ПО Куљани

3.

Александар Келечевић,

вјероучитељ

25.12.2019.

15,20 – 16,05

ЦШ Залужани

 

4.

Соња Ракић,

проф.енглеског језика

24.12.2019.

12,30 – 13,15

ПО Куљани

25.12.2019.

11,45 – 12,30

ЦШ Залужан

5.

Жељка Штефанац,

проф.њемачког језика

24.12.2019.

13,30 – 14,15

ПО Куљани

25.12.2019.

17,00 – 17,45

ЦШ Залужани

6.

Анита Новић,

проф.ликовне културе

25.12.2019.

18,35 – 19,00

ЦШ Залужани

7.

Радојица Сладоје,

проф. музичке културе

27.12.2019.

15,20 – 16,05

ЦШ Залужан

8.

Тања Томић

демократија

24.12.2019.

15,20 – 16,05

ЦШ Залужани

26.12.2019.

13,20 – 16,05

ПО Куљани

9.

Татјана Новаковић,

проф.физике

25.12.2019.

16,10 – 16,55

 

ЦШ Залужани

10.

Младен Марковић,

проф. физике

25.12.2019.

17,50 – 18,35

ЦШ Залужани

11.

Тања Родић,

проф. хемије

25.12.2019.

12,35 – 13,20

ПО Куљани

25.12.2019.

18,40 – 19,25

ЦШ Залужани

12.

Бојан Прпић,

проф.хемије

25.12.2019.

17,50 – 18,35

ЦШ Залужани

25.12.2019.

15,05 – 15,45

ПО Куљани

13.

Алекса Вртунић

проф.информатике и техничког

23.12.2019.

12,35 – 13,20

ЦШ Залужани

24.12.2019.

14,15 – 15,05

ПО Куљани

14.

Јован Радукић,

проф.географије

24.12.2019.

12,40 – 13,20

ПО Куљани

15.

Саша Врачевић,

вјероучитељ

25.12.2019.

11,50 – 12,35

ПО Куљани

16.

Свјетлана Кречар,

проф.енглеског језика

25.12.2019.

15,05 – 16,50

ПО Куљани

17.

Мила Црнобрња,

Проф.њемачког језика

25.12.2019.

13,30 – 14,15

ПО Куљани