Новости

Дан матерњег језика

Међународни  дан  матерњег  језика  се  обиљежава  сваке  године  21. фебруара  широм  свијета.

Основни  циљ  је  да  се  подигне  свијест  о  значају  матерњег  језика  као  духовног  и  културног  идентитета  сваког  народа.
Брига  о  матерњем  језику  је  начин  доказивања  свијести  културне  елите  народа  о  властитом  идентитету.
У нашој  школи  с  ученицима  се  разговарало  на  ову  тему.
Ученици  су  промишљали  зашто  је  матерњи  језик  важно  његовати.
Читали  смо  мудре  ријечи  књижевника  који  су  о  матерњем  језику  писали.
Уређен  је  хол  школе.
Волимо  и  чувајмо  свој  матерњи  језик  и  поштујмо  туђи!