Новости

Распоред извођења наставе од 6. до 10. априла

РАСПОРЕД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ

1.    Разред

09:10-09:25

2.    Разред

09:25- 09:55

3.    Разред

09:55-10:25

4.    Разред

10:25-10:55

5.    Разред

10:55-11:25

Понедјељак

Говор, изражавање стварање;

Моја околина;

Спорт, ритмика, музика

Математика;

Српски језик;

Музичка култура

Српски језик;

Математика;

Музичка култура;

Енглески језик

Енглески језик;

Српски језик;

Математика;

Музичка култура

Српски језик;

Математика;

Енглески језик;

Музичка култура

Уторак

Моја околина;

Говор, изражавање стварање;

Спорт, ритмика, музика

Математика;

Српски језик;

Природа и друштво

Природа и друштво;

Српски језик;

Математика

Српски језик;

Математика; Природа и друштво

Српски језик;

Математика;

Познавање друштва;

Ликовна култура

Сриједа

Говор, изражавање стварање;

Моја околина;

Спорт, ритмика, музика

Математика;

Српски језик;

Ликовна култура;

Православна

вјеронаука

Српски језик;

Математика;

Ликовна култура;

Православна вјеронаука

Српски језик;

Математика;

Ликовна култура;

Православна вјеронаука

Српски језик;

Математика; Познавање природе;

Православна вјеронаука

Четвртак

Моја околина; Говор, изражавање стварање;

Спорт, ритмика, музика

Математика;

Српски језик; Природа и

друштво

Српски језик;

Математика;

Природа и друштво

Математика;

Српски језик;

Природа и друштво

Српски језик;

Математика;

Познавање друштва;

Физичко

васпитање

Петак

Говор, изражавање стварање;

Моја околина;

Спорт, ритмика, музика

Српски језик;

Математика;

Физичко васпитање

Српски језик;

Математика;

Физичко васпитање

Српски језик;

Математика;

Физичко васпитање

Српски језик;

Математика;

Познавање природе


 РАСПОРЕД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ ПО НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА

 

Шести разред, настава траје од 11:25-11:55

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

11:25-11:33

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Географија

11:33-11:41

Енглески језик

Математика

Њемачки језик

Основи информатике

Биологија

11:41-11:48

Демократија

Историја

Музичка култура

Ликовна култура

Ттехничко образоваер

11:48-11:55

 

Физичко

васпитање

Италијански језик

Руски језик

Пправославна вјеронаука

 

Седми разред, настава траје од 12:30-12:55

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

12:30-12:38

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Географија

12:38-12:45

Физика

Српски језик

Њемачки језик

Основи инфортматике

Биологија

12:45-12:50

Енглески језик

Историја

Музичка култура

Ликовна култура

Техничко образовање

12:50-12:55

 

Физичко васпитање

Италијански језик

Руски језик

Православна вјеронаука

 

Осми разред, настава траје од 12:55-13:25

 Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

12:55-13:05

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

ГЕОГРАФИЈА

13:05-13:15

Математика

Хемија

Њемачки језик

Основи информатике

БИОЛОГИЈА

13:15-13:20

Физика

Историја

Музичка култура

Ликовна 

ТЕХНИЧКО

ОБРАЗОВАЊЕ

13:20-13:25

Енглески језик

Физичко васпитање

Италијански језик

РУСКИ

ЈЕЗИК

ПРАВОСЛАВНА

ВЈЕРОНАУКА

             

 

Девети разред, настава траје од 13:25 -13:55

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

13:25-13:35

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ГЕОГРАФИЈА

13:35-13:40

СРПСКИ ЈЕЗИК

ХЕМИЈА

ЊЕМАЧКИ

ЈЕЗИ

ОСНОВИ ИНФОРМАТ

БИОЛОГИЈА

13:45-13:50

ФИЗИКА

ИСТОРИЈА

МУЗИЧКА КУЛТУРА

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ТЕХНИЧКО

ОБРАЗОВАЊЕ

13:50-13:55

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ФИЗИЧКО

ВАСПИТАЊЕ

ИТАЛИЈАН-

СКИ  ЈЕЗИК

РУСКИ ЈЕЗИК

ПРАВОСЛАВНА ВЈЕРОНАУКА