Новости

Распоред извођења наставе од 30. марта до 3. априла


РАСПОРЕД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ

 

1.Разред

09:10-09:25

2.Разред

09:25- 09:55

3. Разред

09:55-10:25

4. Разред

10:25-10:55

5. Разред

10:55-11:25

Понедјељак

Говор, изражавање стварање;

Моја околина;

Спорт, ритмика, музика

Математика;

Српски језик;

Музичка култура

Српски језик;

Математика;

Музичка култура;

Енглески језик

Енглески језик;

Српски језик;

Математика;

Музичка култура

Српски језик;

Математика;

Енглески језик;

Музичка култура

Уторак

Моја околина;

Говор, изражавање стварање;

Спорт, ритмика, музика

Математика;

Српски језик;

Природа и друштво

Природа и друштво;

Српски језик;

Математика

Српски језик;

Математика; Природа и друштво

Српски језик;

Математика;

Познавање друштва;

Ликовна култура

Сриједа

Говор, изражавање стварање;

Моја околина;

Спорт, ритмика, музика

Математика;

Српски језик;

Ликовна култура;

Православна вјеронаука

Српски језик;

Математика;

Ликовна култура;

Православна вјеронаука

Српски језик;

Математика;

Ликовна култура;

Православна вјеронаука

Српски језик;

Математика;

Познавање природе;

Православна вјеронаука

Четвртак

Моја околина;

Говор, изражавање стварање;

Спорт, ритмика, музика

Математика;

Српски језик;

Природа и друштво

Српски језик;

Математика;

Природа и друштво

Математика;

Српски језик;

Природа и друштво

Српски језик;

Математика;

Познавање друштва;

Физичко васпитање

Петак

Говор, изражавање стварање;

Моја околина;

Спорт, ритмика, музика

Српски језик;

Математика;

Физичко васпитање

Српски језик;

Математика;

Физичко васпитање

Српски језик;

Математика;

Физичко васпитање

Српски језик;

Математика;

Познавање природе

 


РАСПОРЕД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ ПО НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА

 

Шести разред, настава траје од 11:25-11:55

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

11:25-11:33

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Географија

11:33-11:41

Енглески језик

Историја

Њемачки језик

Основи информатике

Биологија

11:41-11:48

Демократија

Физичко васпитање

Музичка култура

Ликвна култура

Техничко образовање

11:48-11:55

 

 

 

Руски језик

Православна вјеронаука

 

Седми разред, настава траје од 12:30-12:55

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

12:30-12:40

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Географија

12:40-12:45

Физика

Историја

Њемачки језик

Основи информатике

Биологија

12:45-12:50

Енглески језик

Физичко васпитање

Музичка култура

Ликовна култура

Техничко образовање

12:50-12:55

 

 

 

Руски језик

Православна вјеронаука

 

Осми разред, настава траје од 12:55-13:25

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

12:55-13:05

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Географија

13:05-13:15

Физика

Хемија

Њемачки језик

Основе информатике

Биологија

13:15-13:20

Енглески језик

Историја

Музичка култура

Ликовна култура

Техничко образовање

13:20-13:25

 

Физичко васпитање

 

Руски језик

Православна вјеронаука

 

Девети разред, настава траје од 13:25 -13:55

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

13:25-13:35

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Географија

13:35-13:40

Физика

Хемија

Њемачки језик

Основи информатике

Биологија

13:45-13:50

Енглески језик

Историја

Музичка култура

Ликовна култура

Техничко образовање

13:50-13:55

 

Физичко васпитање

 

Руски језик

Православна вјеронаука