Настава на даљину

Школски час – настава на даљину ( све на једном мјесту)

Школски час – за ученике од 6. до 9. разреда основне школе за 3. априла 2020. године.

Школски час – за ученике од 1. до 5. разреда основне школе за 3. априла 2020. године.

Школски час – за ученике од 7. до 9. разреда основне школе за 2. априла 2020. године

Школски час – за ученике од 1. до 6. разреда основне школе за 2. априла 2020. године.

Школски час – за ученике од 6. до 9. разреда основне школе за 1. априла 2020. године.

Школски час – за ученике од 1. до 5. разреда основне школе за 1. априла 2020. године.

Школски час – за ученике од 7. до 9. разреда основне школе за 31. март 2020. године.

Школски час – за ученике од 1. до 6. разреда основне школе за 31. март 2020. године.

Школски час – за ученике од 7. до 9. разреда основне школе за 30. март 2020. године.

Школски час – за ученике од 1. до 6. разреда основне школе за 30. март 2020. године.

Школски час – за ученике од 7. до 9. разреда основне школе за 27. март 2020. године

Школски час – за ученике од 1. до 6. разреда основне школе за 27. март 2020. године.

Школски час – за ученике од 7. до 9. разреда основне школе за 26. март 2020. године.

Школски час – за ученике од 1. до 6. разреда основне школе за 26. март 2020. године.

Школски час – за ученике од 7. до 9. разреда основне школе за 25. март 2020. године.

Школски час – за ученике од 1. до 6. разреда основне школе за 25. март 2020. године.

Школски час – за ученике од 7. до 9. разреда основне школе за 24. март 2020. године.

Школски час – за ученике од 1. до 6. разреда основне школе за 24. март 2020. године.

Школски час – за ученике од 7. до 9. разреда основне школе за 23. март 2020. године.

Школски час – за ученике од 7. до 9. разреда основне школе за 20. март 2020. године.

Школски час – за ученике од 1. до 6. разреда основне школе за 20. март 2020. године.

Школски час – за ученике од 7. до 9. разреда основне школе за 19. март 2020. године.

Школски час – за ученике од 1. до 6. разреда основне школе за 19. март 2020. године.

Школски час – за ученике од 6. до 9. разреда основне школе за 18. март 2020. године.

Школски час – за ученике од 1. до 5. разреда основне школе за 18. март 2020. године.

Школски час – за ученике од 6. до 9. разреда основне школе за 17. март 2020. године.

Школски час – за ученике од 1. до 5. разреда основне школе за 17. март 2020. године