Новости

Распоред извођења наставе од 13. до 16. априла

Распоред извођења наставе по разредима од 13. до 16. априла

 Разред Вријеме извођења
 1. разред 09: 10 – 09: 25
 2. разред 09: 25 – 09: 55
 3. разред 09: 55 – 10: 25
 4. разред 10: 25 – 10: 55
 5. разред 10: 55 – 11: 25
 6. разред 11: 25 – 11: 55
 7. разред 12: 30 – 12: 55
 8. разред 12: 55 – 13: 25
 9. разред 13: 25 – 13: 55

 

РАСПОРЕД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ

 

1.    Разред
09:10-09:25

2.    Разред
09:25- 09:55

3.    Разред
09:55-10:25

4.    Разред
10:25-10:55

5.    Разред
10:55-11:25

П О Н Е Д Ј Е Љ А К

Говор, изражавање стварање;

Моја околина;

Спорт, ритмика, музика

Математика;

Српски језик;

Музичка култура

Српски језик;

Математика;

Музичка култура;

Енглески језик

Енглески језик;

Српски језик;

Математика;

Музичка култура

Српски језик;

Математика;

Енглески језик;

Музичка култура

У Т О Р А К

Моја околина;

Говор, изражавање стварање;

Спорт, ритмика, музика

Математика;

Српски језик;

Природа и друштво;

Исламска вјеронаука

Природа и друштво;

Српски језик;

Математика;

Исламска вјеронаука

Српски језик;

Математика;

Природа и друштво;

Исламска вјеронаука

Српски језик;

Математика;

Познавање друштва;

Ликовна култура;

Исламска вјеронаука

С Р И Ј Е Д А

Говор, изражавање стварање;

Моја околина;

Спорт, ритмика, музика

Математика;

Српски језик;

Ликовна култура;

Православна

вјеронаука

Српски језик;

Математика;

Ликовна култура;

Православна вјеронаука

Српски језик;

Математика;

Ликовна култура;

Православна вјеронаука

Српски језик;

Математика;

Познавање природе;

Православна вјеронаука

Ч Е Т В Р Т А К

Моја околина;

Говор, изражавање стварање;

Спорт, ритмика, музика

Математика;

Српски језик; Природа и

друштво

Српски језика;

Математика;

Природа и друштво

Математика;

Српски језик;

Природа и друштво;

Српски језик;

Математика;

Познавање друштва;

Физичко

васпитање


 РАСПОРЕД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ ПО НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА

 

Шести разред, настава траје од 11:25-11:55

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

11:25-11:33

Српски језик

Математика

Географија

Православна вјеронаука

11:33-11:41

Енглески језик

Биологија

Њемачки језик

Основи информатике

11:41-11:48

Демократија

Историја

Француски језик

Музичка култура

11:48-11:55

 

Физичко васпитање

Исламска вјеронаука

Ликовна култура

 

Седми разред, настава траје од 12:30-12:55

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

12:30-12:38

Математика

Српски језик

Географија

Православна вјеронаука

12:38-12:45

Физика

Биологија

Њемачки језик

Основи инфортматике

12:45-12:50

Енглески језик

Историја

Француски језик

Музичка култура

12:50-12:55

 

Физичко васпитање

Исламска вјеронаука

Ликовна култура

 

Осми разред, настава траје од 12:55-13:25

 Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

12:55-13:05

Математика

Српски језик

Географија

Православна вјеронаука

13:05-13:15

Биологија

Хемија

Њемачки језик

Основи информатике

13:15-13:20

Физика

Историја

Француски јесик

Музичка култура

13:20-13:25

Енглески језик

Физичко васпитање

Исламска вјеронаука

Ликовна култура

 

Девети разред, настава траје од 13:25 -13:55

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

13:25-13:35

Српски језик

Математика

Географија

Православна вјеронаука

13:35-13:40

Биологија

Хемија

Њемачки језик

Основи информатике

13:45-13:50

Физика

Историја

Француски језик

Муѕичка култура

13:50-13:55

Енглески језик

Физичко васпитање

Исламска вјеронаука

Ликовна култура