Звоно 2020/21

ТРАЈАЊЕ ЧАСА 20 МИНУТА

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Час Почетак наставе Група Час Почетак наставе Група
1. 7,30 – 7,50 I 1. 13,30 – 13,50 I
2. 7,55 – 8,15 I 2. 13,55 – 14,15 I
3. 8,20 – 8,40 I 3. 14,20 – 14,40 I
4. 8,45– 9,05 I 4. 14,45 – 15,05 I
5. 9,10 – 9,30 I 5. 15,10 – 15,30 I
6. 9,35 – 9,55 секције 6. 15,35 – 15,55 I
Дезинфекција простора

35 минута

Дезинфекција простора

35 минута

 

Час Почетак наставе Група Час Почетак наставе Група
1. 10,30 – 10,50 II 1. 16,30 – 16,50 II
2. 10,55 – 11,15 II 2. 16,55 – 17,15 II
3. 11,20 – 11,40 II 3. 17,20 – 17,40 II
4. 11,45 – 12,05 II 4. 17,45 – 18,05 II
5. 12,10 – 12,30 II 5. 18,10 – 18,30 II
6. 12,35 – 12,55 секције 6. 18,35 – 18,55 II
Дезинфекција простора

35 минута

Дезинфекција простора

35 минута

 

Настава у првој смјени + дезинфекција завршава се у 13,30 часова
Трајања наставе 120 минута + 20 минута одмора. Укупно 2 h и 20′ + секција. Трајања наставе 145 минута + 25 минута одмора. Укупно 2 h и 50′ + секција

 


Први разреди Залужани:

1-1 (1. група од 9,00 – 10,30), дезинфекција 35 минута (2. група од 11,05–12,35);

1-2 (1. група од 13,10 – 14,40), дезинфекција 35 минута (2. група од 15,15 – 16,45).

 


Први разред Куљани:

1-а (1. група од 9,00 – 10,30), дезинфекција 35 минута (2. група од 11,05 – 12,35);

1-б (1. група од 9,00 – 10,30), дезинфекција 35 минута (2. група од 11,05 – 12,35).

Групе се седмично ротирају унутар одјељења.


ПО Пријечани

 

2. РАЗРЕД 4. И 5. РАЗРЕД
Час Почетак наставе Група Час Почетак наставе Група
1. 7,30 – 8,00 I 1. 12,40 – 13,00 I
2. 8,05 – 8,35 I 2. 13,05 – 13,25 I
3. 8,40 – 9,10 I 3. 13,30 – 13,50 I
4. 9,15– 9,45 I 4. 13,55 – 14,15 I
5. 9,50 – 10,20 секције 5. 14,20 – 14,40 I
Дезинфекција простора

35 минута

3. РАЗРЕД
Час Почетак наставе Група Час Почетак наставе Група
1. 7,30 – 7,50 I 1. 15,15 – 15,35 II
2. 7,55 – 8,15 I 2. 15,40 – 16,00 II
3. 8,20 – 8,40 I 3. 16,05 – 16,25 II
4. 8,45– 9,05 I 4. 16,30 – 16,50 II
5. 9,10 – 9,30 I 5. 16,55 – 17,15 II
Дезинфекција простора

35 минута

 

Час Почетак наставе Група
1. 10,05 – 10,25 II
2. 10,30 – 10,50 II
3. 10,55 – 11,15 II
4. 11,20 – 11,40 II
5. 11,45 – 12,05 II
Дезинфекција простора

35 минута

 


1. разред почиње са наставом у 10,55 која траје до 12,25 (1. група).

Друга група почиње са радом у 13,00 а завршава у 14,30 часова.