Прољеће у музеју

Ученици: Теодора  Балабан, Валентина  Цигановић, Јелена  Павловић, Стефан  Вукојевић,у  пратњи  наставнице  Вере  Катић  присуствовали  су  отварању  манифестације „Прољеће  у  Музеју“ 10.априла  2018. године.

Кроз  програм  едукативно-креативних  радионица  дјеца  развијају  позитиван  став  према  естетским  вриједностима  ликовног  рада, као  и  став  према  умјетности  и  културном  насљеђу.