Новости

Посјета представника Омбудсмана за дјецу Републике Српске

Представници  Омбудсмана  за  дјецу  Републике  Српске  посјетили  су  07. 11. 2018. године  нашу  школу,подручно  одјељење  у  Куљанима.

Представници  су  разговарали  са  стручном  службом  школе,те одржали  радионицу  на  тему „Да  ли  знамо  шта  је  насиље?“

Радионица  је  реализована  за  ученике  VII  разреда.

Акценат  је  био  на  препознавању  и  превенцији  насиља.

Комуникација  с  ученицима  брзо  се  успоставила,водио  се  разговор  о  проблемским  ситуацијама  које  садрже  насилне  елементе  понашања,те  увиђање  да  треба  другачије  поступати  од  напријед  наведеног  и  вјежбати  ненасилну  комуникацију.