Новости

ПЛАН УПИСА ДЈЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД за школску 2022 – 2023. годину

ПЛАН УПИСА ДЈЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД

за школску 2022 – 2023. годину

Поштовани poдитeљи/старатељи и будући ученици,

Према Закону о основном васпитању и образовању, упис дјеце у први разред обавља се у априлу и мају текуће године. Уписом у први разред дијете стиче својство ученика. Родитељи су дужни да у прописаном року упишу дијете у школу, брину се да редовно похађа наставу и обавља друге школске обавезе.

У први разред основне школе уписују се дјеца која закључно са 31. августом 2022. године навршавају шест година.

На захтјев родитеља, у први разред могу бити уписана и дјеца  која  до  краја  текуће  године (2022.) навршавају шест година, уколико комисија за упис дјеце у први разред процијени да је дијете спремно за полазак у школу.

У изузетним случајевима, у први разред се могу  уписати  дјеца млађа од шест година  или се може одгодити упис за једну школску годину, уколико комисија за упис дјеце у први разред процијени да је то у најбољем интересу дјетета.

У први разред уписује се и дијете старије од шест година које због болести или других разлога није било уписано у школу.

Комисију за упис дјеце у први разред именује директор школе у следећем саставу:

 • Весна Гојковић, дипл.педагог,
 • Маријана Савковић, дипл.психолог и
 • Радмила Тодић, проф. разредне наставе.

 

При упису дјеце у први разред прилаже се:

 

 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Увјерење о пребивалишту (издаје се у ЦИПСУ, са назнаком за упис у школу);
 • Љекарско увјерење издато од надлежне здравствене установе којим се процјењује здравствена способност дјетета за полазак у школу са ОБАВЕЗНИМ и назначеним статусом вакцинисаности дјетета;
 • Потврда/увјерење о обављеном стоматолошком прегледу зуба и
 • Уколико је дијете пoxaђaлo предшколску установу, приликом уписа родитељ даје на увид Књигу за пpaћењe  развоја  и учења дјетета.

 

Евидентирање дјеце ће се одвијати у периоду од 7. марта 2022. до 31. марта 2022. године елекронским путем (путем мејла):

Приликом евиденције потребно је попунити образац који се налази на сајту школе и доставити га на горе наведену мејл адресу (једну од наведених). Сви родитељи ће након евиденције добити повратну информацију од стране педагога/психолога о термину тестирања.

На тестирање је потребно донијети ПРЕТХОДНО НАВЕДЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, изузев Извода из матичне књиге рођених које ће школа потраживати службеним путем од Града Бањалука.

 

Све јавне школе имају уписно подручје које утврђује министар, на приједлог јединице локалне самоуправе. Јавне школе дужне су да  приликом  уписа  ученика  поштују  уписна подручја. Уписно подручје основне школе за дјецу са  сметњама  у  развоју  је  подручје  Републике.

Уписно подручје за  ЈУ ОШ „Јован Дучић“ Залужани односи се на следеће улице:

ЦШ Залужани: Залужани, Пријечани и Вујиновићи у којима су улице: Пут Српских бранилаца-до моста у Дервишима; Благоја Паровића, Ненада Костића, Јована Бијелића-до броја 180, комплетна Грмечка, Подгоричка, Приштинска, Прва Куљанска непарни бројеви до броја 63, а парни до броја 44, Друга Куљанска до броја 58 (уз пругу).

ПО Куљани: подручје мјесних заједница Куљани и Барловци у којима су улице: I Куљанска улица (непарни бројеви до броја 65, парни до броја 46), II Куљанска од броја 60, III Куљанска улица, IV Куљанска улица, V Куљанска улица, VI  Куљанска улица, VII  Куљанска улица, VIII Куљанска улица, IX Куљанска улица, X Куљанска улица, XI  Куљанска улица, XII Куљанска улица, XIII Куљанска улица, XIV Куљанска улица, XV Куљанска улица, XVI Куљанска улиц, XVII Куљанска улица, XVIII Куљанска улица, XIX  Куљанска улица, XX Куљанска улица, XXI Куљанска улица, XXII Куљанска улица (десна страна), Барловци.

ПО Пријечани:  насеље Пријечани од табле Пријечани код Трнског моста до Траписта- аут6обуска станица „Здрава вода“. У Пријечанима су обухваћене улице: Хиландарска, Данила Бате Стојковића, Лазе Костића, Кнеза Михаила Обреновића, Приточка, Мирослава Антића, Ђакона Авакума, Богојављенска, Брусина, Лазе Лазаревића, 9. јануара, Кестенова, Зелена долина, Унска, Новоградска, Родољуба Чолаковића, Радничка, Гогољева, Пушкинова, Љутице Богдана, Руска, Душка Радовића, Олге Спиридоновић, Филипа Вишњића, Драгачевска, Византијска, Јурија Гагарина, Петра Краља, Зорана Радмиловића, Плетикосе, Михајла Обреновића, Војислава Илића и Јована С. Поповића.

Уколико poдитeљи/старатељи имају потребу да дијете упишу у нашу школу а не припадају нам по уписном подручју (пребивалиште немају у претходно наведеним улицама), потребно је да се обрате захтјевом надлежној служби јединице локалне самоуправе (Град БЛ – Одјељење за друштвене дјелатности).

Министарство просвјете и културе ћe за школску 2022/2023. годину обезбједити бесплатне уџбенике:

 • свим ученицима првог, другог , трећег и четвртог разреда;
 • ученицима основних школа који су побједници републичког такмичења;
 • ученицима од петог до деветог разреда који су треће и наредно дијете по реду рођења у породици са троје и више дјеце;

 

Весна Гојковић, дипл.педагог