Новости

ПЛАН УПИСА ДЈЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2020 – 2021. ГОДИНЕ

 

Поштовани poдитeљи/старатељи и будући ученици,

Према Закону о основном васпитању и образовању, упис дјеце у први разред обавља се у априлу и мају текуће године. Уписом у први разред дијете стиче својство ученика. Родитељи су дужни да у прописаном року упишу дијете у школу, брину се да редовно похађа наставу и обавља друге школске обавезе.

У први разред основне школе уписују се дјеца која закључно са 31. августом 2020. године навршавају шест година.

На захтјев родитеља, у први разред могу бити уписана и дјеца  која  до  краја  текуће  године (2020.) навршавају шест година, уколико комисија за упис дјеце у први разред процијени да је дијете спремно за полазак у школу.

У изузетним случајевима, у први разред се могу  уписати  дјеца млађа од шест година  или се може одгодити упис за једну школску годину, уколико комисија за упис дјеце у први разред процијени да је то у најбољем интересу дјетета.

У први разред уписује се и дијете старије од шест година које због болести или других разлога није било уписано у школу.

Комисију за упис дјеце у први разред именује директор школе и чине је три члана, и то:

  • Весна Гојковић, дипл.педагог,
  • Тања Божић, дипл.психолог и
  • Јелена С. Драгосављевић, проф. разредне наставе.

 

При упису дјеце у први разред прилаже се:

  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Потврда о пребивалишту (ЦИПС);
  • Љекарско увјерење издато од надлежне здравствене установе којим се процјењује здравствена способност дјетета за полазак у школу;
  • Потврда од стране Центра за вакцинацију да је дијете редовно вакцинисано;
  • Потврда о обављеном стоматолошком прегледу зуба и
  • Уколико је дијете пoxaђaлo предшколску установу, приликом уписа родитељ даје на увид Књигу за пpaћењe  развоја  и учења дјетета.

 Прво се врши евидентирање дјеце дорасле за упис у први разред.

Евидентирање дјеце ће трајати у периоду од 1. до 10. априла 2020. године (са изузетком 7. и 8. априла када се организује мала матура ученика деветих разреда и тих дана се неће вршити евиденција о упису) у ЦШ Залужани.

Приликом евиденције потребно се јавити педагогу школе и није потребно доводити дијете. Том приликом родитељи ће бити упознати са термином тестирања код педагога и психолога и добит ће све потребне информације које се односе на достављање документације за упис.

На тестирање дјеце је потребно донијети СВУ ПРЕТХОДНО НАВЕДЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ те се моле родитељи да је на вријеме припреме.

Све јавне школе имају уписно подручје које утврђује министар, на приједлог јединице локалне самоуправе. Јавне школе дужне су да  приликом  уписа  ученика  поштују  уписна подручја. Уписно подручје основне школе за дјецу са  сметњама  у  развоју  је  подручје  Републике.

Уписно подручје за  ЈУ ОШ „Јован Дучић“ Залужани чине следећа насељена мјеста:

ЦШ Залужани: Залужани, Пријечани и Вујиновићи у којима су улице: Пут Српских бранилаца- до моста у Дервишима; Благоја Паровића, Ненада Костића, Јована Бијелића-до броја 180, комплетна Грмечка, Подгоричка, Приштинска, Прва Куљанска непарни бројеви до броја 63, а парни до броја 44, Друга Куљанска до броја 58 (уз пругу).

ПО Куљани: подручје мјесних заједница Куљани и Барловци у којима су улице: I Куљанска улица (непарни бројеви до броја 65, парни до броја 46), II Куљанска од броја 60, III Куљанска улица, IV Куљанска улица, V Куљанска улица, VI  Куљанска улица, VII  Куљанска улица, VIII Куљанска улица, IX Куљанска улица, X Куљанска улица, XI  Куљанска улица, XII Куљанска улица, XIII Куљанска улица, XIV Куљанска улица, XV Куљанска улица, XVI Куљанска улиц, XVII Куљанска улица, XVIII Куљанска улица, XIX  Куљанска улица, XX Куљанска улица, XXI Куљанска улица, XXII Куљанска улица (десна страна), Барловци.

ПО Пријечани:  насеље Пријечани од табле Пријечани код Трнског моста до Траписта- аут6обуска станица „Здрава вода“. У Пријечанима су обухваћене улице: Хиландарска, Данила Бате Стојковића, Лазе Костића, Кнеза Михаила Обреновића, Приточка, Мирослава Антића, Ђакона Авакума, Богојављенска, Брусина, Лазе Лазаревића, 9. јануара, Кестенова, Зелена долина, Унска, Новоградска, Родољуба Чолаковића, Радничка, Гогољева, Пушкинова, Љутице Богдана, Руска, Душка Радовића, Олге Спиридоновић, Филипа Вишњића, Драгачевска, Византијска, Јурија Гагарина, Петра Краља, Зорана Радмиловића, Плетикосе, Михајла Обреновића, Војислава Илића и Јована С. Поповића.

Уколико poдитeљи/старатељи имају потребу да дијете упишу у нашу школу а не припадају нам по уписном подручју (пребивалиште немају у претходно наведеним улицама), потребно је да се обрате захтјевом надлежној служби јединице локалне самоуправе (Град БЛ – Одјељење за друштвене дјелатности).

Министарство просвјете и културе ћe за школску 2020 – 2021. годину свим ученицима првог и другог разреда обезбиједити бесплатне уџбенике, а исти ће се преузимати у школи почетком наредне школске године.

 

Весна Гојковић, дипл. педагог