Новости

Обавјештење о активностима „ Дјечије поруке за безбједнији саобраћај“

Агенција  за  безбједност  саобраћаја  Републике  Српске  обратила  се  Републичком  педагошком  заводу  иницијативом  за  заједничко  провођење  активности, у  мају  мјесецу, на  тему „Дјечије  поруке  за  безбједнији  саобраћај“.

Планирано је да  се  активности  реализују са  ученицима  прве  тријаде  који  се  позивају  да  припреме ликовне  или  литерарне  радове  или  напишу  неку  поруку (фотографија, видео- запис  или  слично) на  тему  безбједности  саобраћаја.

Пригодне  награде  обезбјеђене  су  за  све  ауторе  послатих  радова. Награде  ће  бити  достављене  поштом  на  адресе  родитеља  ученика.

Наставници  разредне  наставе  првог,другог  и  трећег  разреда  ће  информисати  о  активностима  своје ученике на  уобичајени  начин  који  примјењују  током  ванредног  стања.