Наредба

НАРЕДБА

ШКОЛА РАДИ ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА И СПРЕЧАВАЊА ПОЈАВЕ НОВОГ ВИРУСА КОРОНА (COVID-19)

 

  1. Обуставља се васпитно- образовни рад у основним и средњим школама у Републици Српској у периоду од 11. 03. до 30. 03. 2020. године, усљед превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса ( Covid – 19).
  2. Мјере из тачке 1. ове наредбе дужне су да спроводе све основне и средње школе у Републици Српској.
  3. Забрањују се сва окупљања у просторијама основних, средњих и установама ученичког стандарда.
  4. За спровођење ове наредбе одговорни су директори основних, средњих школа и установа ученичког стандарда.
  5. Инспекцијски надзор над спровођењем обавља Републичка управа за инспекцијске послове.
  6. Ове наредбе ступа на снагу даном доношења.