Новости

Међународни дан писмености

Дана  08.09.2017.године  обиљежен  је  Међународни  дан  писмености.

Организација  Уједињених  нација  за  образовање,науку  и  куллтуру  прогласила  је  8.септембар  за  Медјународни  дан  писмености  1967.године  да  би  се  сваке  године  на  тај  дан  истакла  важност  читања  и  писмености  како  у  животу  појединца  тако и  друштва  у  цјелини.
Овом  приликом  говорило  се  о  писмености  и  уређен  је  хол  школе  везано  за  ову  тематику.