Правилници

Правилници

Правилник о избору и проглашењу ученика генерације Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце Прaвилник o oцjeњивaњу учeникa у oснoвнoj шкoли Правилник о начину и поступку додјељивања похвала, признања и награда 2019 Протокол о постушању у случајевима вршњачког насиља међу дјецом и младима у васпитно- образовном систему Републике Српске  Закон о основном […]