foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jovan Dučić (15. februar 1874 - 7. april 1943) je bio srpski i pisac, pjesnik i diplomata. Jedan od najznačajnijih pjesnika srpskog modernizma i najznačajniji liričar. Prvu zbirku pjesama Dučić je objavio u Mostaru 1901. u izdanju mostarske Zore. Biran je za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije, a za redovnog člana izabran je 1931. godine.

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ"

Zalužani

Rankica Pušić, direktor škole

Aleksandar Elezović, pomoćnik direktora

Bojana Panić Bojanić, sekretar

Mira Ostić, računovođa

Milena Savanović, upravni tehničar

 

PEDAGOŠKO PSIHOLOŠKA SLUŽBA

Vesna Gojković, diplomirani pedagog

Valentina Ćuk, diplomirani psiholog

 

Mila Crnobrnja, bibliotekar

Sanja  Davidović, bibliotekar

Mira Stević, knjižnjičar- administrativni radnik

Slavica  Vekić, knjižničar

2019 Copyright JU OŠ "Jovan Dučić", Zalužani Rights Reserved