foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jovan Dučić (15. februar 1874 - 7. april 1943) je bio srpski i pisac, pjesnik i diplomata. Jedan od najznačajnijih pjesnika srpskog modernizma i najznačajniji liričar. Prvu zbirku pjesama Dučić je objavio u Mostaru 1901. u izdanju mostarske Zore. Biran je za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije, a za redovnog člana izabran je 1931. godine.

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ"

Zalužani

 ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТА УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

 

Садржај активности

Вријеме реализације

Носиоци активности

-        Конституисање СУ, усвајање програма рада СУ

-        Упознавање са Пословником о раду Савјета ученика

-        Дјечија недјеља

-        Припреме за Међународни дан менталног здравља

-        Предлагање активности СУ

 

 

 

 

 

IX

 

 

 

 

 

 

Чланови СУ, психолог

-       Упознавање са Правилником о понашању и кућном реду школе

-       Међународни дан менталног здравља (10.10.2019.год.)

-       План извођења екскурзија и излета

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Чланови СУ, психолог

-        Обиљежавање значајних датума (Свјетски дан дјетета, Дан жена, Свјетски дан борбе против АИДС-а, Свјетски дан здравља, Стоп насиљу над женама) путем Зидних новина, подјела летака, радионице

 

 

Током читаве године

 

 

Чланови СУ, психолог

-       Предлагање ученика за Светосавску награду

 

XII

 

-        Упознавање чланова СУ са постигнућима ученика на крају првог полугодишта

-        Активности поводом обиљежавања Међународног дана борбе против алкохолизма (1.4.)

 

 

 

 

 

 

I-II

 

 

 

 

 

 

Чланови СУ, психолог, актив наставника биологије

-        Резултати са такмичења ученика

-        Организација прославе Дана дјечијих постигнућа и Дана школе

-        Предлагање ученика за ученика генерације

-        Анализа реализације ГПР Савјета ученика и предлагање мјера за унапређење

 

 

 

 

 

IV - V - VI

 

 

 

 

 

 

Чланови СУ, психолог

-        Организација и учешће у хуманитарним акцијама на нивоу школе, локалне заједнице или државе

 

 

Током читаве године

 

 

Чланови СУ, координатор

 

 

 

 

Sadržaj aktivnosti

Vrijeme realizacije

Nosioci posla

- Konstituisanje Savjeta, usvajanje programa rada SU

- Upoznavanje sa Poslovnikom о radu Savjeta učenika

- Dječija nedjelja

- Predlaganje aktivnosti Savjeta učenika

 

 

IX

 

Članovi,

psiholog, pedagog

- Upoznavanje sa Pravilnikom o ponašanju i kućnom redu škole

- Međunarodni dan mentalnog zdravlja (10.10.2016)

- Plan izvođenja ekskurzije i izleta

- Sekcije i učeničke organizacij- e

 

X

 

Članovi,

psiholog

- Svjetski dan djeteta, 20.11.2016.

- Kalendar takmičenja 2014/2015.

 

XI

Članovi,

psiholog, pedagog

- Predlaganje učenika za Svetosavsku nagradu

- Volontiramo jer želimo da pomognemo, aktivnosti povodom obilježavanja svjetskog dana volontera, 5.12.

 

XII

Članovi,

psiholog

- Upoznavanje članova Savjeta učenika sa postignućima učenika na kraju prvog polugodišta

- Aktivnosti povodom obilježavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika (21.2.)

 

I - II

Članovi,

psiholog,

aktiv nastavnika

srpskog jezika

- Rezultati sa takmičenja učenika

- Organizacija proslave Dana dječijih postignuća i Dana škole

- Predlaganje učenika za učenika generacije

- Obilježavanje Međunarodnog dana pisanja pisama (11.5.)

 

IV – V - VI

 

Članovi,

psiholog

 

 

 

 

2019 Copyright JU OŠ "Jovan Dučić", Zalužani Rights Reserved