foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jovan Dučić (15. februar 1874 - 7. april 1943) je bio srpski i pisac, pjesnik i diplomata. Jedan od najznačajnijih pjesnika srpskog modernizma i najznačajniji liričar. Prvu zbirku pjesama Dučić je objavio u Mostaru 1901. u izdanju mostarske Zore. Biran je za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije, a za redovnog člana izabran je 1931. godine.

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ"

Zalužani

Program rada Savjeta roditelja za školsku 2016/ 2017. godinu

Savjet roditelja čine predstavnici roditelja učenika svakog odjeljenja, koga roditelji izaberu javnim glasanjem na prvom roditeljskom sastanku u septembru. Predstavnicima iz odjeljenja u Savjeta roditelja škole mandat može da traje od jedne do devet godina, ako tako odluče roditelji u odjeljenjima iz kojih se bira član u Savjet roditelja.

Savjet roditelja:

1. Razmatra uspjeh učenika u učenju i vladanju,
2. Razmatra namjenu korišćenja sredstava ostvarenih:
Učeničkim radom,
Proširenom djelatnošću škole,
Od donacija i sredstava roditelja,
3. Razmatra školski kalendar,
4. Razmatra plan ekskurzija i izleta učenika na početku školske godine,
5. Predstavlja stavove roditelja učenika školskom odboru škole,
6. Podstiče angažovanje roditelja u radu škole,
7. Učestvuje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se podstiče i unapređuje obrazovni rad u školi i
8. Promoviše interese škole u lokalnoj zajednici na čijem području se škola nalazi.

 

 

PROGRAMSKI SADRŽAJI

 

VRIJEME

NOSILAC

1. Konstituisanje Savjeta roditelja - izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i sekretara Savjeta roditelja,
2. Usvajanje Programa rada SR za tekuću školsku godinu
3. Razmatranje izvještaja o realizaciji GPRŠ za školsku 2015-2016. godinu
4. Analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju u školskoj 2015-2016. godini
5. Upoznavanje s organizacionim priprema za početak nove školske godine
6. Izbor predstavnika roditelja u komisiju za izbor učenika generacije
7. Učeničko osiguranje
8. Mjere smanjenja težine đačke torbe
9. Upoznavanje sa školskim i kalendarom VOR
10. Ostala pitanja

I - septembar

 

 

- predsjednik SR

- direktor

- pedagog

 

 

 

1.Realizacija zaključaka sa prethodne sjednice
2. Razmatranje plana i programa organizovanja ekskurzije učenika osmih razreda;
3. Razmatranje plana i program organizovanja škole u prirodi;
4. Razmatranje elaborat o izvođenju izleta učenika od prvog do devetog razreda;
5. Saradnja sa lokalnom zajednicom
(policija, NVO i dr.)
6. Ostala pitanja

II - decembar

- predsjednik SR

- direktor

- pedagog

1. Realizacija zaključaka sa prethodne sjednice
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Savjeta roditelja;
3. Razmatranje izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada škole na kraju prvog polugodišta školske 2016-2017. godine;
4. Analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju na kraju prvog polugodišta školske 2016-2017. godine;
5. Informacija o realizaciji programa praćenja i smanjenja broja izostanak učenika;
6. Anketiranje članova Savjeta roditelja – Razvojni plan škole;
7. Informacije o realizaciji predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu,
8. Izbor predstavnika roditelja u komisiju za izbor učenika generacije
9. Tekuća pitanja

 

III - februar

- predsjednik SR

- direktor

- pedagog

1. Realizacija zaključaka sa prethodne sjednice,
2. Razmatranje izvještaja o uspjehu učenika na kraju drugog polugodišta školske 2016-2017. godine
3. Plan održavanja pripremne nastave,popravnih ispita (razrednog)
4. Izvještaj o rezultatima takmičenja učenika po unapred predviđenom kalendaru takmičenja za tekuću školsku godinu,
5. Informacije o realizovanim izletima,ekskurziji i školi u prirodi,
6. Pripreme za narednu šk. godinu
7. Ostala pitanja

IV - juni

- predsjednik SR

- direktor

- pedagog

SAVJET RODITELJA ĆE SE PO POTREBI SASTAJATI I PORED GORE NAVEDENIH TERMINA

PREDSJEDNIK SAVJETA RODITELJA

DARKO ŠKOBIĆ

 

 

2019 Copyright JU OŠ "Jovan Dučić", Zalužani Rights Reserved