foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jovan Dučić (15. februar 1874 - 7. april 1943) je bio srpski i pisac, pjesnik i diplomata. Jedan od najznačajnijih pjesnika srpskog modernizma i najznačajniji liričar. Prvu zbirku pjesama Dučić je objavio u Mostaru 1901. u izdanju mostarske Zore. Biran je za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije, a za redovnog člana izabran je 1931. godine.

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ"

ZalužaniKalendar takmičenja

Kalendar takmičenja učenika

Kalendar takmičenja

Školski kalendar

Školski kalendar 2018/ 2019.

Školska 2018/ 2019.

Ekstesno testiranje srpski jezik

Zbirka zadataka za malu maturu i eksterno vrednovanje postignuća učenika 9. razreda iz sprskog jezika

Zbirka zadataka 2017/2018.

Eksterno testiranje matematika

Zbirka zadataka za malu maturu i eksterno vrednovanje postignuća učenika 9. razreda iz matematike

Zbirka zadataka 2017/2018.

U  prvi  razred  upisuju  se  redovno  sva  djeca  koja  će  do  početka  školske  godine  navršiti  6  godina (odnosno  zaključno  31. 8. 2018.  godine  navršavaju  6  godina).

U  prvi  razred može  biti  naknadno  upisano  i  dijete  starije  od  6  godina  koje  zbog  bolesti  ili  iz  drugih  razloga  nije  bilo  upisano  u  školu. Takođe, u  izuzetnim  slučajevima  mogu  da  se  upišu  i  djeca  koja  do  kraja  tekuće  godine  navršavaju  šest  godina  ukoliko  komisija  za  upis  u  prvi  razred  procijeni  da  je  dijete  spremno  za  polazak  u  školu.

Za  evidentiranje  djece  potrebno  je  imati  izvod    iz  matične  knjige  rođenih (rodni  list- škola  zadržava  original  ili  ovjerenu  kopiju)  i  potvrdu  o  prebivalištu  koju  izdaje  CIPS i  ljekarsko  uvjerenje  izdato  od  nadležne  zdravstvene  ustanove, kojim  se  procjenjuje  zdravstvena  sposobnost  djeteta  za  polazak  u  školu.

Pored  ljekarskog  pregleda, neophodno  je  obaviti  stomatološki  pregled  djeteta  koji  možete  obaviti  u  ustanovama  javnog  sektora  ili  privatnoj  praksi.

Napominjemo  da  smo  dužni  ispoštovati  Rješenje  o  utvrđivanju  upisnog  područja  osnovnih  škola, kojim će  se  naglasiti  koje su  to  granične  ulice  upisnog  područja, kao  i  koje  su  ulice  unutar  samog  graničnog  područja.

2019 Copyright JU OŠ "Jovan Dučić", Zalužani Rights Reserved